Traditional-Wrought-Iron-Railing-131

نرده های فرفورژه سنتی

نرده های فرفورژه سنتی

1. محکم ، بادوام ، متصل ، ساختار یافته.

2. زیبایی طبیعی ، ضخیم ، ساده و شفاف.

3. دارای قابلیت انعطاف پذیری عالی است و می تواند اجزای مختلف آهن و حصار را بر اساس نیاز مشتری ایجاد کند.

4. نصب آسان ، محدود به فرورفتگی زمین ، مناسب برای استفاده در مناطق بزرگ.

5. قیمت مقرون به صرفه تر است.

نرده های فرفورژه سنتی

1. محکم ، بادوام ، متصل ، ساختار یافته.

2. زیبایی طبیعی ، ضخیم ، ساده و شفاف.

3. دارای قابلیت انعطاف پذیری عالی است و می تواند اجزای مختلف آهن و حصار را بر اساس نیاز مشتری ایجاد کند.

4. نصب آسان ، محدود به فرورفتگی زمین ، مناسب برای استفاده در مناطق بزرگ.

5. قیمت مقرون به صرفه تر است.